RCKC中煒商務中心                                                                                ENGLISH       简体中文      繁體中文

                                           

為何選商務中心

 為何我們

 我們提供甚麼

 樣保護你

 客戶怎麼說      

 國內外之橋樑

 怎樣開始

 怎樣找我們

 在中煒工作

                                

                     

我們提供甚麼 ?        

RCKC中煒提供完善的通訊服務秘書以及行政支援衛星(小型) 辦公室公司,除了標準組合,我們也為您提供度身訂造的服務。

 

通訊服務

 

衛星辦公室

 

成立公司

 

本服務  

以下是基本服務的內容﹕

1. 個人化電話接待和傳訊服務
2. 業務地址登記
3. 接待員
4. 接收來電電話轉駁
5. 接收件及轉 寄
6. 接收傳真及
7. 接收電郵及
8. 傢俱設備和服務辦公室
9. 會議室
10. 秘書服務
11. 設立離岸公司
12. 設立美國公司
13. 設立中國公司
14. 設立香港公司
   

 

[首頁] [通訊服務] [衛星辦公室] [成立公司]

私隱政策
將關於這個 Web 站台的問題或建議的郵件寄到: administator@usrckc.com
版權所有 ©2002 
RCKC中煒商務中心 
上次修改日期: 09-06-2006
 
line-height: 100%; word-spacing: 0; text-indent: 0; margin: 0" align="left"> 私隱政策
將關於這個 Web 站台的問題或建議的郵件寄到: administator@usrckc.com
版權所有 ©2002 
RCKC中煒商務中心 
上次修改日期: 09-06-2006